MADDE 1: TARAFLAR

◘ İşbu mesafeli satış sözleşmesi (“Sözleşme”);

SATICI

◘ Unvanı: Leos Turizm Yatırımları Ve İşletmeciliği Anonim Şirketi (Bu sözleşmede kısaca “Leos” diye anılacaktır.)

◘ Adresi : Gayrettepe Mah. Fahri Gizden Sok. No:3 D:407 Beşiktaş/İstanbul/Türkiye

Mersis No: 0608-0587-4840-0011

◘ Telefon No:  +90 212 212 53 67

TÜKETİCİ

◘ Adı-Soyadı:

◘ TC Kimlik Numarası/Pasaport No:

◘ Adresi:

◘ Telefon No:

◘ E-Mail:

◘ Arasında rezervasyon ve konaklama hizmetine ilişkin olarak Leos’a ait sistemin kullanarak rezervasyon yapan, tüm kişisel bilgilerini girmek ve onaylamak suretiyle aşağıdaki şartları peşinen kabul eden, yukarıda TC numarası veya pasaport numarası bulunan tüketici ile (Kısaca “Tüketici” olarak anılacaktır.) arasında düzenlenmiştir.

MADDE 2: KONU

◘ İş bu sözleşmenin konusu; Leos’un, Tüketici’ye http://www.theleosresidence.com/ internet sitesinden elektronik ortamda satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri, satış fiyatı ve koşulları belirtilen Otel Konaklama Satış hizmeti ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince, tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

MADDE 3: SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME KOŞULLARI

◘ Tüketici, Sözleşme bedelini, kredi kartı ile Leos’a ait site üzerinden ya da Leos’un ileteceği 3D Ödeme Linki üzerinden ya da Leos’un belirtmiş olduğu banka hesaplarına EFT/havale yolu ile ödeyecektir. Sistemde konaklama fiyatları ve diğer ekstralar TL olup vergiler dahildir.

◘ Konaklama ile ilgili internet tanıtım sayfasında ve Rezervasyon Belgesi’nde ücrete dahil olan tüm hizmetler ayrıntılı olarak belirtilmiş olup, bunların dışındaki hizmetler ekstra ücrete tâbidir. Özellikle, satın alınan hizmete; tüketicinin, konaklamaya dahil hizmetler dışında alacağı ekstra yiyecek-içecek, kişisel harcamalar, ulaşım, kapsam dışı tüm mal ve hizmetlerin bedeli dahil değildir.

◘ Tüketici, Rezervasyon anında seçmiş olduğu ödeme politikaları uygulanır. Konuk, İade edilmez veya promosyonlu bir konaklama seçtiğinde rezervasyon esnasında tüm ödemeyi Leos’a yapmakla yükümlüdür. Esnek iptal politikasında ise konuğun tesise girişine 7 gün öncesinde tüm ödemeyi Leos’a yapmakla yükümlüdür. Anılan süreler içinde belirtilen ödemelerin gerçekleştirilememesi halinde yapılan rezervasyon iptal edilir.

◘ Yurt dışından http://www.theleosresidence.com/aracılığı ile rezervasyon yapan Tüketici rezervasyonlarını döviz bazında öder. Faturaları, konaklama gerçekleştikten sonra çıkış günü TCM bankası döviz satış kurundan TL karşılığı döviz olarak tanzim olur.

◘ Tüketici, Kredi kartlı ödemelerde sözleşme bedeline ilave olarak ayrıca, Leos tarafından hesaplanacak ve bildirilecek olan faiz, vade farkı, kur farkını ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

◘ Tüketici’nin, konaklama hizmeti ile ilgili faturası Leos’dan ayrılırken verilir. Tüketici faturasını almaz ise Loes ile irtibata geçerek faturasının bildirdiği bir adrese gönderilmesini sağlayabilir. Adresin yanlış olması, Tüketici’nin adreste bulunmaması ve alıcının belirtilmemesi gibi durumlardan ötürü faturanın alınmamasından Leos sorumluluk kabul etmeyecektir.

MADDE 4: İPTAL, DEVİR VE DEĞİŞİKLİKLER

◘ Yapılan rezervasyonlarda iptal ve değişiklikler için Destek hattı (+ +90 212 212 53 67) ile irtibata geçilmesi veya info@theleosresidence.com internet adresine geçerli gerekçenin gönderilmesi veya yazılı ve/veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirilmesi gerekmektedir.

İptal ve değişikliklerde aşağıdaki kurallar uygulanır:

◘ Tüketicinin tesise rezervasyon esnasında seçmiş olduğu iptal politikası uygulanır. Bu Politikalar: İade edilmez, Konuk rezervasyonunu herhangi bir zamanda iptal ederse tüm konaklama ücretini Leos’a ödemekle yükümlüdür. Esnek; konuk tesise giriş tarihinden 7 günden az bir süre kalaya kadar yapılacak iptal ve değişikliklerde ise toplam bedelin tamamından sorumlu olup, bu bedelleri Leos’a ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

◘ Tüketici, erken rezervasyon döneminde almış olduğu indirimli üründe herhangi bir sebeple iptal veya değişiklik yaptırmak isterse, tesise girişten 7 gün öncesine kadar toplam bedelin %50’sini, 7 günden az bir süre kala ise konaklama bedelinin tamamını Leos’a ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

◘ Tüketici, indirimli satış döneminde satın almış olduğu indirimli erken rezervasyon ürününde herhangi bir sebeple tarih değişikliği yaptırmak isterse, talepte bulunduğu tarihte geçerli olan liste fiyatları üzerinden indirimsiz rezervasyon değişikliği yapılacağını kabul eder.

◘ Tüketici, ön ödemesini yaptığı rezervasyonla ilgili istediği değişikliği, tesise girişten en geç 7 gün öncesine kadar yazılı olarak belirtmediği sürece, işbu sözleşmede ve rezervasyonda yazılı konaklama şekilleri ve koşulları geçerli olacaktır.

◘ Tüketicinin konaklama yapacağı tesise gidemeyeceğini/ulaşamayacağını yazılı olarak bildirmemesi durumunda Loes, tüketici adına yapılmış tüm rezervasyonları konaklamanın başlangıç tarihinden sonraki 24 saatin bitiminde iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde tüketiciye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

◘ Loes, tüketicinin rezervasyonunun kendisine ulaştığı tarihten itibaren taahhüt ettiği süre içinde edimini yerine getirmek zorundadır. Leos’un yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda, tüketici sözleşmeyi feshedebilir. Sözleşmenin feshi durumunda, Leos, tahsil edilen tüm ödemeleri fesih bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde tüketiciye kanuni faiziyle birlikte geri ödemek ve varsa tüketiciyi borç altına sokan tüm kıymetli evrak ve benzeri belgeleri iade etmek zorundadır.

◘ Rezervasyon konusu hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hallerde, Leos’un, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmesi ve tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on dört gün içinde iade etmesi zorunludur.

◘ Leos, tarafından işbu Sözleşme’nin haksız olarak feshedilmesi halinde, Tüketici’nin o güne kadar yaptığı tüm ödemeler Tüketici’ye iade edilecektir.

◘ Tüketici rezervasyonundaki tarih haricindeki değişiklik taleplerini, alınan hizmetin başlangıç tarihinden en geç 7 gün öncesine kadar bildirmek kaydı ile değerlendirmeye alınır. Leos, bu değişiklik talebini imkanlar ölçüsünde ele alır; gerçekleşemeyen değişiklik taleplerinden dolayı Leos’a herhangi bir itirazda bulunulamaz veya Leos sorumlu tutulamaz.

◘ Konaklamanın Tüketici tarafından erken sona erdirilmesi halinde Tüketici, Sözleşme bedelinin tamamını ödemekle sorumlu olduğunu ve bu bedeli Leos’a ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

◘ Yapılan ödemelerde ortaya çıkacak iadeler rezervasyon sırasında kullanılan kredi kartına veya banka hesabına yapılır.

MADDE 5 – UYGULAMA

◘ Otel yöneticisinden yazılı izin alınmadıkça kokan, akan, yanıcı, veya patlayıcı vasıfları olan veya çevresine rahatsızlık veren eşyalar ile kesici, delici ve ateşli silahların tesislere sokulması yasaktır.

◘ Otele giriş ve çıkış saatlerini de içeren kural ve bilgilendirmeler web sitesinin oda detay sayfalarında yayınlanmıştır.

◘ Tüketici konaklama sırasında otelde bulunan demirbaşlara veya ortak alanlardaki demirbaşlara verdiği zararlardan ve dolayısıyla zararların giderilmesinden sorumlu olduğu peşinen kabul etmiştir.

MADDE 6: DİĞER HÜKÜMLER

◘ İşbu sözleşmeye konu konaklama ile ilgili bilgiler, Tüketici tarafından Leos’un internet sitesinden incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Konaklama bedeli ve ödeme şekli internet sitesi üzerinden rezervasyon tamamlanmadan tüketici tarafından görülür ve tüketici kendi isteğine bağlı olarak ödeme seçeneklerinden birini tercih eder. Tüketici kredi kart bilgilerini sisteme girerek ödemesini tamamlar. Kredi kart bilgilerinin girileceği sistem uluslararası güvenlik yazılımınca korumalı durumda olup, herhangi bir şekilde bilgilerin görülmesi veya kopyalanması mümkün değildir. Ancak, Tüketicinin bilgisayarında bulunacak virüs vb. yazılımları ile veya Tüketicinin ihmalinden kaynaklanan nedenlerle üçüncü kişiler tarafından ele geçirilecek şifreleri ve bilgileri ile sistemden işlem yaptırılması ve bu yüzden Tüketicinin uğrayabileceği zararlardan Leos’un herhangi bir cezai şart veya tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadığı gibi, bu nedenlerle oluşabilecek zararları da Tüketiciye rücu etme hakkı bulunmaktadır.

◘ Tüketicinin, şikâyetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi niyetli Tüketicinin özen borcudur. Tüketicinin, şikâyetçi olduğu halde hizmeti Leos yetkililerine bildirmeden sonuna kadar kullanması, şikâyet konuları ile ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi gibi tazminat haklarını ortadan kaldırır.

◘ Tüketici, bu konaklama rezervasyonu sözleşmesini, mail order, sanal pos, havale veya EFT ile alarak herhangi bir sebepten dolayı imzalayamamış olsa dahi, taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını katalog, internet sitesi veya ilanlar ile öğrenmiş olup, bu konaklama rezervasyonu sözleşmesini bu sözleşmedeki yazılı şartlarda almayı taahhüt etmiştir.

◘ Tüketici, bu konaklama rezervasyonu ile imza altına alınan ve sözleşmede adı geçen tesis hakkında her türlü bilgiyi Leos’a ait web adreslerinden aldıktan ve gerekli tüm incelemesini yaptıktan sonra, bu sözleşmeyi okuyarak imzaladığını taahhüt eder.

◘ İptal edilmeksizin tesise giriş yapılmaması halinde, konaklama bedeli iade edilmez. Ölüm, hastalık kaza gibi durumlarda mücbir sebebin belgelenmesi halinde, kalınmayan sürelerin bedelleri iade edilir. Bu sebeplerin dışındaki herhangi bir nedenle tesise geç giriş yapılması veya erken çıkış yapılması halinde kalan sürelerin bedelleri iade edilmez.

◘ Tesise girişte kimlik ve yaş kontrolü yapılmaktadır. Yanlış veya eksik beyan halindeki bildirimlerden dolayı arada bir fark doğar ise, tesise giriş anında tahsil edilir.

◘ Konaklama tarihleri, konaklayacak kişilerin isimleri, konaklamanın yapılacağı tesis-oda tipi, konaklama sistemi; işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olan Leos’un internet sitesinde yayınlanan tanıtım sayfasında ve tüketici tarafından yapılan rezervasyon kayıtlarında açıkça yer almaktadır.

◘ Tüketici, rezervasyonda belirtilen tarihler arasında konaklama yapacaktır. Bu tarihler haricinde tesis müsait ise ve konaklama için Leos’a uzatma ile ilgili talebini ve ödemesini gerçekleştirdikten sonra tarihi uzatabilir.

◘ Leos, tüketicinin konaklama tesisindeki hiçbir kaybı ve/veya hasarı ile kıymetli eşyalarının çalınmasından sorumlu değildir.

◘ Tüketici(ler), tesise varış saatleri ne olursa olsun odalara yerleşmenin en erken saat 14:00’de mümkün olabileceğini, çıkış günü ise tesisten ayrılış saatine bakılmaksızın odaların en geç saat 12:00’de boşaltılması gerektiğini ve tesiste alacakları ekstra yiyecek-içecek ve sistem dışı hizmetlerin ücretlerinin kendilerine ait olduğunu şimdiden kabul, beyan ve taahhüt ederler.

◘ Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu hizmete katılan tüketici(ler), kendi adına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri kişilerin bu sözleşmeyi okuyup imzalaması ile sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Leos’nın, sözleşmede imzası bulunan kişilere ödemiş olduğu fazla miktar ya da hizmet bedelinin tahsili için diğer tüketicilere rücu hakkı saklıdır.

◘ Tüketici, sözleşme konusu ürünün/hizmetin nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, ifa ve diğer tüm ön bilgileri aldığını, okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder. Leos, sözleşme konusu hizmetin ayıplı olması nedeniyle tüketiciye karşı sorumludur.

◘ Faturalar rezervasyon esnasında tüketici tarafından fatura adresi bölümünde belirtilen adrese gönderilir. Şayet fatura adresi bölümü boş bırakılmış ise, iletişim bilgileri adresine fatura gönderilir. Faturanın; yanlış adres belirtilmesi veya teslim edilecek kişinin belirtilmemesi ya da belirtilen adreste bulunamamasından kaynaklanan, yapılamayan teslimatlarından Leos sorumlu değildir.

◘ Olumsuz hava koşulları, yol engeli, terör, grev-lokavt, savaş ihtimali, sel, yangın, öngörülemez teknik hususlar vb. haller mücbir sebep sayılır. Bu gibi nedenler ile konaklamanın başlamaması veya devamına engel teşkil eden hallerden dolayı Leos, konaklamayı iptal edebilir veya aynı kategori ve nitelikte aynı bölgede veya başka bir bölgede başka konaklama tesisi ile değiştirebilir. Bu gibi durumlarda tüketicinin tazminat hakkı yoktur.

◘ Rezervasyon/Kayıt belgesi, iş bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olup, taraflar için bağlayıcıdır

◘ Taraflar arasında her türlü e-posta, faks mesajlaşmaları kat’i delil niteliğinde sayılacak olup, şirket kayıtları esas teşkil edecektir. Taraflar bildirdikleri adreslerinin ve telefonlarının her türlü iletişim ve tebliğe yarar adresleri ve telefonları olduğunu kabul etmiş olup, bu adres ve telefonlarda herhangi bir değişikliğin diğer tarafa yazılı bildirimi yapılmadığı müddetçe, bildirilen adres ve telefonlara yapılacak her türlü tebliğ ve bildirimlerin kendilerine yapılmış olacağını kabul beyan ederler.

7. GİZLİLİK 

◘ Tüketici tarafından iş bu sözleşmede belirtilen bilgiler ve ödeme yapmak amacı ile Leos’a bildirdiği bilgiler Leos tarafından 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır.  Leos bu bilgileri sadece idari/ yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir.

◘ Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dahilinde Leos kendisinden istenen bilgiyi elinde bulunduruyorsa ilgili makama sağlayabilir. 

◘ Kredi Kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz, Kredi Kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir. 

◘ Tüketici’ye ait e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi bilgiler yalnızca Leos tarafından standart oda teslim ve bilgilendirme prosedürleri için kullanılır. Leos Tüketici’nin kendisine verdiği mail adresine, posta adresine ve cep telefonlarına kampanyaları ve bildirimleri gönderebilir. Bu sözleşmedeki imza ile otel Tüketici’den gönderim iznini almış olmaktadır.

MADDE 8: YETKİLİ MAHKEME

◘ İşbu konaklama sözleşmesinin uygulanmasından doğan ihtilafların çözümünde; öncelikle işbu sözleşme hükümleri ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili Yönetmelik hükümleri uygulanacak olup, taraflar, yasal sınırlar içinde Tüketici Mahkemelerine ve/veya Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurabilirler. Uyuşmazlıkların çözümünde yetkili mahkeme; İstanbul mahkeme ve icra daireleridir.

◘ Tüketici, sözleşme konusu hizmetin nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, ifaya ilişkin bilgiler internet sitesindeki tanıtım sayfasında ve kayıt (rezervasyon) belgesinde yazılı olan tüm hususlarda bilgilerin bir nüshasını elektronik ortamda aldığını, okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.